วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Rice BerryRice Berry

Chemical-free rice Do not use pesticides and chemical fertilizers to grow.
Rice made non-toxic. And healthy

Of the manufacturing quality rice Ping River basin province of Kamphaeng Phet. Thailand


Call to order at chalermwut.up@gmail.com


ภาพจาก http://www.nanagarden.comจำหน่ายข้าวกล้องไรซ์เบอรี่


จำหน่ายข้าวไรซ์เบอรี่ปลอดสารเคมี ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมีในการปลูก
ทำให้ได้ข้าวที่ปลอดสารพิษ และดีต่อสุขภาพ

จากแหล่งผลิตข้าวคุณภาพ ที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร

โทรสั่งได้ที่ คุณพัชนิดา 091-629-6840